OPAC Internet PUBLICO

 

Bizkaia. Foru Aldundia = Diputación Foral  

    Oiñarrizko Legeria Bizkaian = Legislación Básica en Bizkaia. —  Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 1990. —  610 p. ; 22 cm. — 
    ISBN 84-7752-034-8
   1. Derecho administrativo - Bizkaia
342(466.1)

RegistroSignaturaLugarEstado
BI06504EHB 342(466.1) OINBizkaiaDisponible