OPAC Externo - BIZKAIA

 

BELLMUNT I RIBAS, Rafael  

    Aparells per a la diagnosi a la construcció / Rafael Bellmunt i Ribas. —  Barcelona : ITEC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1988. —  59 p. : il. ; 30 cm. — 
    ISBN 84-85954-64-5
   1. Ensayos - Construcción. 2. Maquinaria de construcción - ensayos.  I. Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya. ITEC, ed.
620.05

RegistroSignaturaLugarPrestar
BI07991DC59-620.05 BELBizkaiaDisponible