OPAC Externo - BIZKAIA

 

SANZ ESQUIDE, José Angel  

    L´arquitectura de la industria a Catalunya : els sigles XVIII i XIX / José Angel Sanz; Josep Giner. —  Terrassa : Escola Técnica Superior d´Arquitectura del Vallés, 1984. —  34 p. : plan., grab. ; 30 cm. — ( Monografies)
   1. Arquitectura industrial - España, Catalunya. 2. Arquitectura S.XVIII-XIX - España, Catalunya. 3. España, Catalunya.  I. Giner, Josep, col..  II. Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, Terrassa, ed.
725.4(467.1)
72(467.1)

RegistroSignaturaLugarEstado
BI04223DC208-725.4(467.1) SANBizkaiaDisponible