OPAC Externo - BIZKAIA

 

VALERI, Josep Maria  

    Soluciones constructivas para la rehabilitación de viviendas de alta montaña / J.M. Valeri, dir.; Eduard Permanyer i Pintor; Fructoós Maña i Reixach. —  Barcelona : ITEC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, D.L.1986. —  109 p. : grab. ; 30 cm. — 
    ISBN 84-85954-29-7
   1. Restauración y Rehabilitación. 2. Construcción - Patología.  I. Permanyer i Pintor, Eduard, col..  II. Maña i Reixach, Fructuós, col..  III. ITEC. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ed.
69.059
72.025

RegistroSignaturaLugarEstado
BI0877469.059 VALBizkaiaDisponible