OPAC Externo - BIZKAIA

 

    BIDEBARRIETA : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao = Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien Urtekaria. —  Bilbao : Bidebarrieta Kulturgunea, 1996-. —  Semestral. — 
    ISSN 1137-4888
   1. Cultura
7(05)
7(466.1 Bilbao)
008/009


RegistroSignaturaLugarEstado
BISE00066EH 7(05) BIDBizkaiaDisponible