OPAC Internet PUBLICO

 

EUSKAL  

    Euskal Herriko baserriaren arkitektura = La arquitectura de Euskal Herria : Historia eta tipologia = Historia y tipología . 1 / Alberto Santana, Juan Ángel Larrañaga, José Luis Loinaz, Alberto Zulueta. —  Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco, 2001. —  175 p. : il.; plan. ; 32 cm. — 
    ISBN 84-457-1699-9 ISBN 84-457-1700-6
   1. Arquitectura popular - Euskadi. 2. Caseríos - Euskadi. 3. Euskadi - Arquitectura.  I. Larrañaga Guridi, Juan Angel, col..  II. Loinaz, José Luis, col..  III. Zulueta Goienetxea, Alberto, col..  IV. Santana Ezkerra, Alberto, col..  V. Euskadi. Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco, ed.
728(466)

RegistroSignaturaLugarEstado
BI13861FA07-B5 728 EUSBizkaiaNo prestable