OPAC Externo - BIZKAIA

 

BIZKAIA. FORU ALDUNDIA = DIPUTACIÓN FORAL  

    La bicicleta como medio de transporte = Bizikleta garraiobide gisa Directrices para su implantación = Ezartzeko jarraibideak : Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables = Bizikletentzako bideak diseinatzeko gidaliburu praktikoa / Secretaría del Plan Director Ciclable. —  Ed. fotoc. —  Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 2002. —  129 p. + 129 p. : il.; plan.; graf. ; 22 cm. — 
    Donación - Bizkaiko Foru Aldundia 2002
   1. Bicicletas, Vías para. 2. Euskadi, Bizkaia - Bicicletas
711.7(466.1)
625.711.4
656.183

RegistroSignaturaLugarEstado
BI14198EHB 711.7 BICBizkaiaDisponible