OPAC Externo - BIZKAIA

 

ESCRIG PALLARÉS, Félix  

    La modernidad del gótico : cinco puntos de vista sobre la arquitectura medieval / Félix Escrig Pallarés, Juan Pérez Valcárcel. —  Sevilla : Universidad de Sevilla, 2004. —  387 p. : il., plan. ; 24x17 cm. — ( Colección de divulgación científica ; 4)
    ISBN 84-472-0837-0
   1. Arquitectura gótica. 2. Arquitectura medieval.  I. PEREZ VALCARCEL, Juan, col.
72.033.5

RegistroSignaturaLugarPrestar
BI1618772.033.5 ESCBizkaiaDisponible