OPAC Externo - BIZKAIA

 

ARTIGUES CODO, Ramón  

    Centro Cultural, Auditorio, Leioa. —  p.78-99 : il., plan., det. — 
   1. Artigues Codo, Ramón (1936-). 2. Sanabria Boix, Ramón (1950-). 3. Centros culturales - Centro Cultural en Leioa, Bizkaia
725.83(466.1 Leioa)


RegistroSignaturaLugarEstado
BIRV0096172(460) SPABizkaiaDisponible