OPAC Externo - BIZKAIA

 

ZAERA POLO, Alejandro  

    The Sniper´s log: Architectural Chronicles of Generation X / Alejandro Zaera-Polo. —  Barcelona : Actar, 2012. —  592 p. : il. ; 23x16 cm. — 
    ISBN 978-84-92861-22-4
   1. Zaera Polo, Alejandro (1963-). 2. Arquitectura - Teoría
72.01
72 Zaera Polo, Alejandro

RegistroSignaturaLugarEstado
BI2156372.01 ZAEBizkaiaDisponible