OPAC Externo - BIZKAIA

 

NÚÑEZ URIBE, Félix  

    Pedro de Asúa Mendía: Arquitecto, Sacerdote y Mártir / Félix Núñez Uribe. —  : [S.ed.]. —  45p. : img. ; 15x10 cm. — 
    Fotocopias de panfletillo prestado por Jaime Roldán
   1. Asúa y Mendía, Pedro. 2. Arquitectura S.XX - Euskadi, Bizkaia
72 A/Z

RegistroSignaturaLugarPrestar
BI21891PXXI 9BizkaiaDisponible