OPAC Internet PUBLICO

 

    BILBAO : hiri ikuspegia = una visión urbana = an urban vision / Javier Cenicacelaya Saloña, Antonio Román, Iñigo Saloña. —  Bilbao : Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Bizkaiko Ordezkaritza = Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Bizkaia, 2001. —  xiv, 439 p. : il., plan. ; 27 x 37,5 cm. — 
    ISBN 84-87813-25-9
   1. Bilbao - Urbanismo. 2. Bilbao - Historia urbana.  I. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Bizkaiko Ordezkaritza = Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación en Bizkaia
711.4(466.1 Bilbao)

RegistroSignaturaLugarEstado
GI06743711.4(466.1Bilbao)GipuzkoaDisponible