OPAC Externo - BIZKAIA

 

Sola-Morales, Manuel  

    Cerdà / Ensanche / Manuel de Solà-Morales; editor Carles Crosas. —  Barcelona : Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona, 2010. —  179 p : il., plan., graf. ; 24x21 cm. — 
    ISBN 978-84-9880-404-1
   1. Cerdà i Sunyer, Ildefons (1815-1876). 2. Planeamiento urbano - España, Catalunya, Barcelona. 3. Ciudades - España, Catalunya, Barcelona, Barcelona. 4. Ensanche de ciudades
711(467.1 Barcelona)
711 Cerdà i Sunyer, Ildefons

RegistroSignaturaLugarPrestar
BI22176711(467.1 Barcelona) SOLBizkaiaDisponible