OPAC Externo - BIZKAIA

 

ARZAMENDI BERRAONDO, Patxi  

    Bizkaia : trenbideak = ferrocarriles / Patxi Arzamendi Berraondo. —  1ª ed. —  Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco, 2004. —  170 p. : il., plan. ; 21x15 cm. — ( EAEKo natur bideak = Rutas de interés ambiental en la CAPV ; 5)
    ISBN 84-457-2080-5
   1. Arqueología industrial - Euskadi, Bizkaia. 2. Euskadi, Bizkaia
725.31(466.1)
7(466.1 036)

RegistroSignaturaLugarEstado
BI15912Gui (466.1) ARZBizkaiaDisponible